Contact

WhatsApp

Reviews

Handleiding: Arduino Library installeren

Wat is een Arduino Library?

Een Arduino Library is een verzameling van functies die bedoeld zijn voor een bepaalde toepassing, zoals bijvoorbeeld het uitlezen van een HC-SR04 afstandssensor. Deze functies zijn vaak complex, maar hoeven maar één keer geschreven te worden zodat ze steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. Op het internet is voor vrijwel elke module die op de Arduino aangesloten kan worden wel een Library te vinden. Ook kun je zelf een library schrijven vanaf het begin zodat je perfecte grip en controle hebt over jouw code.

Door een library te gebruiken weet je zeker dat het hoofdprogramma overzichtelijk blijft, en de onderliggende functionaliteit betrouwbaar en herhaalbaar is.

In onderstaand voorbeeld geeft een aantal functies weer van de HC-SR04 ultrasonische afstandssensor die nodig zijn om straks de functie ping_cm() aan te roepen.

boolean NewPing::ping_trigger() {
#if DISABLE_ONE_PIN != true
	*_triggerMode |= _triggerBit;
#endif
	*_triggerOutput &= ~_triggerBit;
	delayMicroseconds(4); 
	*_triggerOutput |= _triggerBit;
	delayMicroseconds(10);
	*_triggerOutput &= ~_triggerBit;
#if DISABLE_ONE_PIN != true
	*_triggerMode &= ~_triggerBit;
#endif
	_max_time =  micros() + MAX_SENSOR_DELAY;
	while (*_echoInput & _echoBit && micros() <= _max_time) {}
	while (!(*_echoInput & _echoBit))
		if (micros() > _max_time) return false;

	_max_time = micros() + _maxEchoTime;
	return true;
}

unsigned int NewPing::ping() {
	if (!ping_trigger()) return NO_ECHO;
	while (*_echoInput & _echoBit)
		if (micros() > _max_time) return NO_ECHO;
	return (micros() - (_max_time - _maxEchoTime) - 5);
}

unsigned int NewPing::ping_cm() {
	unsigned int echoTime = NewPing::ping(); 
	return NewPingConvert(echoTime, US_ROUNDTRIP_CM);
}

Zoals je kunt zien is de code redelijk complex, en dat wil je liefst wegzetten in een Library die later in een andere project weer gebruikt kan worden. Door deze Library toe te voegen aan je project kun je de code vereenvoudigen tot onderstaand.

#include <newping.h>
NewPing sonar(3, 4, 350);

void loop(){
    unsigned int distance = sonar.ping_cm();
}

Met behulp van de Library is kennis van de onderliggende functionaliteit niet nodig, en kun je dus sneller jouw project programmeren. De hele code die in de Library staat om de afstand in centimeters te ontvangen is verpakt in een eenvoudig aan te roepen functie: sonar.ping_cm() .


Arduino Library installeren vanuit een ZIP-bestand

Er zijn een aantal manier om een Library in de Arduino IDE te installeren en de makkelijkste is het installeren vanuit een ZIP-bestand. Veel Arduino Libraries zijn te vinden op GitHub waar je het hele pakket als ZIP kunt downloaden.

Ook op onze website zijn Libraries te downloaden die vaak bij onze producten staan die afhankelijk zijn van software om te functioneren. Met 1 druk op de knop kun je hieronder als voorbeeld de Library downloaden voor de HC-SR04 afstandssensor

Download Arduino Library <NewPing.h>

Libary installeren

Open nu de Arduino IDE en navigeer naar Sketch Include Library Add ZIP Library.. .


Nadat de Library is geïnstalleerd kun je deze toevoegen aan het project door te navigeren naar Sketch Include Library NewPing.

Verder lezen

Deel deze handleiding